Aktualności

Opublikowany: Czerwiec 3, 2020
Szanowni Mieszkańcy! Do KZGRL wpływa bardzo duża ilość deklaracji składanych w związku ze zwolnieniem z części z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów. Niestety duża część składanych deklaracji jest błędnie wypełniana, co uniemożliwia wprowadzenie ich do systemu informatycznego, a tym samym korzystanie z ulgi. Przed wypełnieniem...
Opublikowany: Czerwiec 3, 2020
WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/3/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat...
Opublikowany: Maj 27, 2020
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/5/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. przyjęty został nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązywać będzie od 1 czerwca 2020r. Deklaracja ta uwzględnia oświadczenie...
Opublikowany: Maj 13, 2020
Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów.   W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych informujemy iż: 1)    ...
Opublikowany: Maj 11, 2020
Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2020 r.   Każdy kto posiada kalendarz KZGRL zauważył, że dziś widnieje w nim napis „Dzień Bez Śmiecenia”. Już po raz kolejny wspólnie możemy świętować ten dzień. Uczcijmy go więc w wymierny sposób. Spróbujmy w dniu dzisiejszym maksymalnie ograniczyć ilość wytwarzanych o...