Aktualności

Opublikowany: Styczeń 13, 2017
Po 3,5 roku obowiązywania dotychczasowych stawek opłat za odpady komunalne – 9 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny lub 15 zł jeżeli odpady nie są segregowane – Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na wniosek Zarządu Związku podniosło stawki opłat do kwoty 11,50 zł w przypadk...
Opublikowany: Styczeń 13, 2017
Informujemy, że zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Do końca stycznia br. pracownicy Poczty Polskiej dostarczą do wszystkich Państwa ww. zawiadomienia (za potwierdzeniem odbioru). W Przypadku nieobecn...
Opublikowany: Styczeń 11, 2017
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: - ds. windykacji w Referacie Finansowo-Księgowym, - ds. gospodarki odpadami (2 stanowiska) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.  Na zgłoszenia czekamy do 23 stycznia 2017r.  Wszystkich Zainteresowanych zap...
Opublikowany: Styczeń 10, 2017
Dnia 31 grudnia 2016 r.  zakończyła się blisko 3-letnia współpraca Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.  Od 1 stycznia br. Związek we własnym zakresie realizować będzie zadania z zakresu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektroni...
Opublikowany: Styczeń 4, 2017
Uprzejmie informujemy, że pojawiające się w ostatnim czasie utrudnienia z kontaktem telefonicznym ze Związkiem wynikają z wyjątkowo dużego natężenia mieszkańców Związku odwiedzających Biuro Obsługi Klienta oraz dużej ilości zapytań telefonicznych. Sądzimy, że sytuacja wynikająca z ostatnich wydarzeń (zmiana stawki za odbiór odp...