Aktualności

Opublikowany: Luty 22, 2017
Od marca ruszają objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas zbiórek objazdowych odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące odpady: a) odpady wielkogabarytowe  t. j.:          meble...
Opublikowany: Luty 9, 2017
 W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Pępowo o braku dostarczenia przez Związek zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od stycznia 2017 r.,  informujemy, że zostały one wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do każdego właściciela nieruchomo...
Opublikowany: Luty 9, 2017
  Zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu Związku do udziału w kampanii edukacyjnej pn. "Przedszkolaki z Segregolandii". W ramach kampanii we wszystkich zgłoszonych przedszkolach zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne dot. segregacji odpadów oraz konkurs pn."Nie marnuję - wykorzystuję! Odpadowa f...
Opublikowany: Styczeń 17, 2017
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi (oblodzenia) samochodom odbierającym odpady nie udało się dotrzeć do wszystkich nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - dotyczy to zwłaszcza miejsc oddalonych od głównych dróg. W podobnych przypadkach prosimy, aby odpady w workach dostarczyć do najbli...
Opublikowany: Styczeń 16, 2017
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż od stycznia do końca lutego odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy  wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie. Natomiast m...