Aktualności

Opublikowany: Maj 6, 2019
W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi typu Tetrapack, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  umowa na odbieranie lub odbieranie...
Opublikowany: Kwiecień 25, 2019
  Zapraszamy letników i mieszkańców miejscowości letniskowych do wzięcia udziału w III edycji akcji pn.:  "Od segregacji nie planuj wakacji! Zamień odpady na rośliny". Celem akcji jest szerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych oraz propagowanie ich selekt...
Opublikowany: Kwiecień 24, 2019
    Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozbycia się odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Już od początku marca na terenie KZGRL prowadzone są objazdowe zbiórki odpadów podczas których odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące o...
Opublikowany: Kwiecień 24, 2019
  Zapraszamy letników i mieszkańców miejscowości letniskowych do wzięcia udziału w III edycji akcji pn.:  "Od segregacji nie planuj wakacji! Zamień odpady na rośliny". Celem akcji jest szerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych oraz propagowanie ich selekt...
Opublikowany: Kwiecień 23, 2019
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w okresie od kwietnia do września zostaje zwiększona częstotliwość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych i metali (żółty worek/pojemnik).  W praktyce oznacza to, że tworzywa sztuczne i metalowe odpady komunalne odbierane będą dwa razy w miesiącu w ...