Aktualności

Opublikowany: Kwiecień 23, 2019
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego wszyscy mieszkańcy Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńśkiego mogą przywieźć posegregowane odpady komunalne, które powstały w ich domach (np. odpady zielone, chemikalia, przeterminowane i niewykorzystane leki, odpady wielkogabarytowe cz...
Opublikowany: Kwiecień 18, 2019
Zbliża się 22 kwietnia, to dzień, w którym niezmiennie od 1970 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. (22 kwietnia 1970r.) To wtedy właśnie 20 milionów Amerykanów wyszło na ulice, aby zademonstrować jak ważna jest nasza Planeta. Organizowano protesty przeciwko degradacji środowiska. Ludzie, którym Ziemia nie była...
Opublikowany: Kwiecień 16, 2019
Uwaga Mieszkańcy KZGRL! Informujemy, że dnia 20 kwietnia 2019 r. (Wielka Sobota) Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane na terenie KZGRL będą czynne do godziny 12:00. ...
Opublikowany: Kwiecień 16, 2019
INFORMACJA DLA  MIESZKAŃCÓW! Przypominamy, że zgodnie z przyjętą zasadą, w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy tj. 22 kwietnia 2019 r.,  odbiór odpadów odbędzie się w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy tj. 23 kwi...
Opublikowany: Kwiecień 3, 2019
Jednym z zadań Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie prawidłowej ich segregacji. Jako jednostka powołana do życia uchwałami rad gmin - członków założycieli – realizujemy zadania pub...